Aleksandra ZagłobaMgr pedagogiki o specjalności „Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna” ukończonej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Edukacyjnym.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu o specjalności „Edukacja wczesnoszkolną z arteterapią”.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Oligofrenopedagogika” w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie.
Nieustannie poszerzając swoje wykształcenie niedawno rozpoczęła kolejne podyplomowe studia kwalifikacyjne „Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu”                   w  Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Kaliszu.

Posiada szereg szkoleń i warsztatów z zakresu pedagogiki specjalnej, między innymi:

  • „Asystent cień dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu”,
  • „Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”
  • „Teksty melodyczne z ACC-piktogramy-uniwersalne narzędzie wspierania edukacji i programowania języka dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się”
  • „Autyzm nie musi być wyrokiem”

Uczestniczy także  w warsztatach i szkoleniach z różnych  zakresów, między innymi:

  • „Taneczne przedszkole – czyli jak uczyć dzieci tańca w wieku przedszkolnym”
  • „Taniec w animacji”
  • „Logorytmika – ruch słuch słowo”
  • „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
  • „Od mówienia i skakania do czytania i pisania”
  • „Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”

Z pomocą innych koleżanek przygotowuje dzieci do różnego rodzaju  konkursów                         i przeglądów. Sprawdzenie się, jak również zaprezentowanie  na deskach dużej sceny sprawia dzieciom ogromną radość, a wygrana mobilizuje do dalszej pracy.

To osoba energiczna, otwarta, kontaktowa i uśmiechnięta. Jest szczęśliwa, gdy widzi uśmiech na twarzy swoich podopiecznych i czuje, że to właśnie dzięki jej pracy mogą coraz lepiej poznawać otaczający ich świat. Pomoc i towarzyszenie w drodze ich rozwoju są dla niej wielką wartością i źródłem satysfakcji.