Angelika KarolakMagister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej ukończonej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w  Kaliszu.

Absolwentka państwowej Wyższej Szkoł y Zawodowej w Koninie na kierunku pedagogika – specjalność:  edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną.

Angelika to osoba bardzo energiczna i zawsze uśmiechnięta. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość. Zawsze chętnie służy pomocą. W swojej pracy stara się być konsekwentna, stosuje różne metody wspierające wszechstronny rozwój dzieci.  Jej motywacją do pracy jest widok szczęśliwego i uśmiechniętego dziecka.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

J. Korczak