Anna WłodarczykW 2005 roku ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Kierunek studiów i specjalności : filologia polska- w zakresie specjalności nauczycielskiej i komunikacji medialnej. W 2011 roku ukończyłam studia podyplomowe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi- kierunek Logopedia ogólna. Obecnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza- kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Uczestniczyłam w warsztatach organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej – ProgramowanieJjęzyka Dla Dzieci Z Zaburzeniami Komunikacyjnymi. Ukończyłam kurs w ramach Akademii Logopedy – Opóźniony Rozwój Mowy- Prawidłowa Diagnoza I Skuteczne Metody Pracy z Dzieckiem. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię to co lubię i o czym marzyłam od dziecka. Na co dzień jestem osobą wesołą i uśmiechniętą, pełną pozytywnej energii, którą chciałabym przekazywać dzieciom. Lubię podejmować nowe wyzwania, jestem osobą pracowitą i sumienną.