Joanna PoszwaMgr pedagogiki wspierającej z profilaktyką niedostosowania społecznego ukończonej na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kierunku praca socjalna w pomocy społecznej.

Kursy :

  1. Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych .

Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji i zadowolenia. Jest osobą pogodną, otwartą, z życzliwością odnoszącą się do każdego człowieka i jego problemów. W swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kieruje się dobrem swoich podopiecznych. Dba, aby każde dziecko czuło się ważne, bezpieczne i radosne.