Karolina DawidAbsolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła studia na kierunku pedagogika o specjalności „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”oraz „Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego”.

Swoją wiedzę i umiejętności wzbogaca uczestnicząc w kursach i szkoleniach m.in.

  • „Logorytmika – ruch słuch słowo”
  • „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych”
  • „Taniecw animacji”
  • „Od mówienia i skakania do czytania i pisania”
  • „Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem”
  • „Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”

Jest osobą zawsze uśmiechniętą, ciepłą i pogodną czym zjednuje sobie sympatię dzieci. Swoje doświadczenie zdobywała jako opiekunka dziecięca. Praca w przedszkolu daje jej wielką satysfakcję oraz dostarcza wiele radości i zabawy.