Marta CzajaAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Od października 2016 roku kontynuuje studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.

Uczestniczyła w spotkaniach zorganizowanych w ramach XIX Targów Edukacyjnych, a także w kursach takich jak: “Rozwój mowy dziecka ze spektrum autyzmu”, czy “Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”.

Jest osobą ciepłą, cierpliwą i skromną, którą dzieci darzą ogromną sympatią. Uważa, że uśmiechnięte i zadowolone przedszkolaki dają jej dużo radości każdego dnia i dostarczają wiele satysfakcji.