Marta JanczakJest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym zdobyła tytuł licencjata  pedagogiki specjalnej o specjalności – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Od 2016 roku kontynuuje studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności  wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, organizator: Urząd Miejski w Turku, OSP Turek, Unicorn
  • Sztuka pisania. Jak uczyć dzieci techniki pisania w oparciu o ich naturalną aktywność rysunkową, prowadząca: dr Maria Paula Stasiakiewicz
  • Komputerowe wspomaganie diagnozy logopedycznej, prowadząca: dr hab.inż. Jolanta Zielińska
  • Znaczenie partnera podczas tworzenia indywidualnego systemu komunikacji, prowadząca: dr Magdalenia Grycman
  • Gry i zabawy matematyczne, organizator: Centrum Szkoleń Cognitus
  • „Seksualność osób ze spektrum autyzmu”, prowadząca: mgr Monika Karwacka

Ponadto brała udział w licznych konferencjach dotyczących między innymi: autyzmu, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, praw dziecka. Cały czas rozwija się i zdobywa nową wiedzę.

Jest osobą ciepłą, opiekuńczą, spokojną i bardzo cierpliwą. Każde powierzone jej zadanie stara się wykonać najlepiej jak potrafi. Interesuje się pracą z dziećmi z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.