Marta SzwankowskaAbsolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Nauczyciel kontraktowy.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Kurs MRR Weroniki Sherborne;
  • Kurs „Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób ze złożoną niepełnosprawnością” – I i II stopień;
  • Szkolenie „Wyginam śmiało ciało – joga dla dzieci na wesoło”;
  • Szkolenie „Dziecko z autyzmem, czyli czego NIE robić”;
  • Szkolenie dla nauczycieli „Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym”;
  • Szkolenie „Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”;
  • Szkolenie „Wdrażanie nowej podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem jej realizacji;
  • Kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jest osobą miłą, charakteryzującą się spokojnym usposobieniem. Dzięki swojej otwartości zyskuje zaufanie dzieci jak i ich rodziców. Zawsze pogodna i uśmiechnięta, w przedszkolu prowadzi terapię pedagogiczną.  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poznańskich przedszkolach z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autystycznymi oraz niewidomymi.